Pevanje Psaltira ukrašava duše, priziva anđele na pomoć, progoni demone, izgoni tamu, gradi svetinju, grešnom čoveku je lečenje uma, spiranje greha, slično je milostinji svetih, utvrđuje veru, nadu, ljubav, prosvećuje kao sunce, čisti kao voda, pali kao oganj, kao jelej podmašćuje, zastiđuje đavole, pokazuje Boga, gasi telesne pohote, ulje je milosrđa, kocka veselja, čestitost anđela, izgoni svirepost i utišava svaki bes, ublažava gnev, trajna je Božija hvala i slično je medu.

To je izabrana pesma pred Bogom, odgoni sve grehe, a stvara savez ljubavi, sve prelazi, sve ispunjava, sve uči, svima pokazuje, dušu veliča, usta čisti, srce veseli, zida visok stub, čoveka prosvećuje, čula otvara, ništi svako zlo i pokazuje savršenstvo. Ko ima razum i ljubav njegovu ima, takođe i strah i hvalu Božiju u srcu svom. Nikad ne otpada od toga, niti će molitva njegova biti odbačena, već će se na kraju radovati pred Bogom.

On je mir savesti i vesnik mira. Tako Psalmi mole za budućnost, uzdižu sadašnjost, kaju se za prošlost, raduju se za dobra dela, sećaju se radosti nebeskog carstva, protive se đavolskim silama, pokazuju svetlost istine, stvarima su uteha, mladima ukras, savršeno iskustvo staraca, kojima je sam Hristos Bog pomogao i kroz čija je usta, kao proroka naučio nas da se pažljivo molimo.

Njemu neka je čast, hvala i veličanstvo, blagoslov i svetlost, premudrost i blagodarenje, sila i snaga, zajedno sa Bogom Ocem i Svetim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Pravilo Vasilija Velikog

Niko u drugim knjigama ne slavi Boga tako kao Psaltir, knjiga korisna za dušu, koji slavi Boga zajedno sa anđelima, uznosi i peva visokim glasom i podražavajući anđele. Ovde se đavoli kunu i progone, nagone na plač i ranjavaju, za careve i knezove i za ceo svet moli Boga.

Psaltiri sami od sebe mole Boga više od svih drugih knjiga. Ova knjiga, koja se zove Psaltir, slična je velikom moru, koje nikad ne oskudeva vodom, niti se smanjuje oticanjem reka i izvora, tako se i Psaltir ne umanjuje nikad pevanjem. Psaltir je smelo i hrabro obraćanje Bogu za spasenje duše, velika je korist u postu, klanjanju i čitanju Psaltira. Ako, brate, kažeš nemoćan sam i ne mogu svršavati ovo pravilo, jer sam telo, pogledaj u vazduh i vidi kako sunce i mesec i zvezde i danju i noću ne prestaju ići svojim putevima ispunjavajući Gospdonje zapovesti.

I kao ognjena stvorenja ne jedu, ne piju niti očekuju kazne, a boje se Boga i ne prestaju ispunjavati Njegove zapovesti. A ti, brate, ako i jesi telesan, od tela i krvi, jedeš i piješ, i dovoljno spavaš. Ima neki koji ustaju u ponoć, klanjaju se i mole Bogu, stalno rade i za sve blagodare svome Tvorcu.

I opet govore kako prosta i nemoćna priroda veode boji se Boga, ne prestaje danju i noću teći i natapati i umivati ne samo ljude veći i zemlju, životinje i ptice, zveri i gmizavce, sve napaja i na zemlju izliva. I ti, brate, kako o sebi ne misliš i o sebi ne znaš? Bogu je sve moguće, a čoveku nije ništa moguće. Zato se hrabri i krepi i Bog će ti pomoći; govori (car) David: poštuj Gospoda i čuvaj put Njegov i uzvisiće te i nasledićeš zemlju.

Zato nemoj ni jedan dan ostati da ne čitaš Psaltir. Ako neki dan ne čitaš, onda nastoj da od sutradan, počevši od početka ne prestaješ čitati, zbog svoje lenjosti. Sveti apostol Petar kaže: jedan dan našeg života je kao hiljada godina i hiljade godina kao jedan dan, ali od njih nema nikakve koristi.

Braćo, sve vreme ovog sveta okreće se kao kolo. Danas sunce, sutra mrak i kiša i sneg, danas veselje i svadba, a sutra plač i tuga, ali ako se sam brineš o spasenju svoje duše, ispravićeš što je naređeno, naučišćeš se zapovestima Božijim i otvorićeš oči svoje da se naučiš čudesima zakona Gospodnjeg.

Kada su braća upitala velikog Jovana Zlatousta: da li je dobro ostaviti Psaltir, on reče: bolje je da sunce ostavi put svoj, nego ostaviti Psaltir, jer više je koristi učiti se u psalimima i pažljivo čitati Psaltir. Sve su, veli, knjige na korist (čoveku) i na tugu đavolu, ali ni jedna nije kao Psaltir.

Izvor: Saborna Crkva, EKBG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here